Dzięki dezynfekcji IPPC/ISPM-15 na naszych paletach możesz przewozić towary po całym świecie

Ekologiczny proces dezynfekcji

Nasza firma wychodząc na przeciw restrykcyjnym wymogom oraz dbając o otaczają nas naturę, wykorzystuję wysoką temperaturę, do zwalczania mikrobiologicznych czynników niszczących drewno.

 • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Kościuszki 8K
  55-140 Żmigród

 • NIP PL: 9151807627
  REGON: 369408614
 • +48 71 385 46 75

 • markus@sajewicz.pl

ISO 9001
 • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845