Loading...
DEZYNFEKCJA PALET2018-12-11T23:35:03+00:00

Dzięki dezynfekcji IPPC/ISPM-15 na naszych paletach możesz przewozić towary po całym świecie

Ekologiczny proces dezynfekcji

Nasza firma wychodząc na przeciw restrykcyjnym wymogom oraz dbając o otaczają nas naturę, wykorzystuję wysoką temperaturę, do zwalczania mikrobiologicznych czynników niszczących drewno.

  • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
    ul. Kościuszki 9
    55-140 Żmigród
  • NIP PL: 9151807627
    REGON: 369408614
ISO 9001
  • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845