CERTYFIKATY2018-09-24T20:18:17+00:00

Certyfikaty

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Świadectwo IPPC o numerze PL – 02 114. Obróbka drewna zgodna w wymogami fitosanitarnymi
 • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 9
  55-140 Żmigród

 • NIP: 9151807627
  Regon: 369408614

ISO 9001
 • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845