Stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych

Stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych

Do czego Cię potrzebujemy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów handlowych zakupowych i sprzedażowych w systemie księgowym Enova. Przygotowywanie związanych z tym zestawień i rozliczeń,
 • kontrola poprawności dokumentów zakupowych i sprzedażowych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • tworzenie przelewów krajowych, zagranicznych oraz kompensat,
 • wprowadzanie do systemu Enova wyciągów bankowych,
 • tworzenie refaktur oraz not korygujących,
 • ewidencja not odsetkowych,
 • prowadzenie rozliczeń odbiorców i dostawców krajowych, zagranicznych,
 • kontrolowanie wezwań do zapłaty,
 • nadzór oraz rozliczanie remanentów miesięcznych,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych do banków,
 • przygotowywanie i przekazywanie raportów do GUS,
 • tworzenie pism formalnych i udzielanie odpowiedzi na pisma z urzędów, banków i instytucji finansowych,
 • ewidencja delegacji krajowych i zagranicznych,
 • współpraca z zewnętrznym biurem księgowym, innymi działami w firmie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowym, finansowym,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: księgowość, finanse)
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość bankowych produktów finansowych,
 • umiejętność formułowania pism formalnych,
 • wysokie umiejętności organizacyjne,
 • odpowiedzialność, skrupulatność i terminowość,
 • samodzielność i umiejętność pracy w grupie,
 • dobra znajomość obsługi komputera i jego systemów w tym pakietu MS Office (Ms Excel, Ms Word).

 W zamian zapewnimy Ci: 

 • umowę na pełen etat,
 • pracę w firmie o ustabilizowanej kondycji finansowej,
 • pracę w godzinach od 7:00 do 15:00,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • możliwość objęcia pakietem ubezpieczeń grupowych.

 Kontakt:

 • Kandydatów zapraszamy osobiście w siedzibie firmy w godzinach 7:00-15:00 wraz z CV,
 • CV proszę przesłać na adres:  rekrutacja@sajewicz.pl,
 • Tel: 71 385 46 75.

Aplikując prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1). Obecny proces rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Markus Sajewicz Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

2). Obecny proces rekrutacji i rekrutacje przyszłe

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Markus Sajewicz Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Markus Sajewicz Sp. z o.o.”

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

Więcej informacji na temat prywatności:https://www.sajewicz.pl/polityka-prywatnosci.html

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 9
  55-140 Żmigród
 • NIP PL: 9151807627
  REGON: 369408614
 • +48 71 385 46 75

 • markus@sajewicz.pl

ISO 9001
 • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845