KONTAKT2018-09-24T20:33:19+00:00

DANE KONTAKTOWE

  • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
    ul. Kościuszki 9
    55-140 Żmigród

  • NIP: 9151807627
    Regon: 369408614

ISO 9001
  • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845